Lao động và BHXH

TLS cam kết:

  • Năng lực CHUYÊN MÔN CAO

Đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, có đầy đủ năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng xử lý vấn đề cho Doanh nghiệp

  • Luôn NHIỆT TÂM , chủ động

Luôn chủ động trong tư vấn và giải quyết các vấn đề, chủ động báo cáo hàng tháng về tình hình của Doanh nghiệp, rủi ro có thể có, vấn đề cần quan tâm

  • ĐẢM BẢO quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân